Stopworm is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bestrijding van houtworm zoals in dakbalken, trappen, vloeren, maar ook in houten meubeltjes. Zij komen bij u thuis diagnosticeren en bestrijden, in heel België.

HET HOUT VAN MEUBELS IS ZEER AANTREKKELIJK VOOR HOUTWORM

Houtworm in houten meubeltjes komt vaker voor dan u denkt! Meubeltjes zijn zowel uit droog loofhout als uit droog dennenhout vervaardigd, wat een delicatesse is voor de kleine houtwormkever. Een volwassen kleine houtwormkever zelf meet maar 3 tot 4mm en is totaal inoffensief. Daarentegen legt het vrouwtje 20 tot 30 eitjes, waaruit kleine larfjes komen. Deze larven doen zich gedurende 2 tot 3 jaar tegoed aan hout, voordat ze zelf verpoppen tot insect. Houtworm noemen wij dat.

U kunt eventueel ook wel de grotere en meer schadelijke variant, de huisboktor aantreffen in een meubel, maar dat is toch zeldzamer. Deze houtworm vindt u enkel terug in dikker naaldhout.

WEES ATTENT VOOR DE SYMPTOMEN VAN HOUTWORM

Niettemin valt het wel sneller op of er houtworm in een kastje, tafel, stoel of ander meubel zit dan bij bijvoorbeeld een houten trap, dakbalk, planken vloer en dergelijke meer. De symptomen zijn kleine gaatjes van 1 à 2mm – uitvlieggaatjes -, en houtstof. Kleine gaatjes wijzen niet altijd op actieve houtworm. Donkere uitvlieggaatjes zijn oude gaatjes, en wijzen op een aanwezigheid van houtworm in het verleden. Het zijn de lichtkleurige gaatjes waarop u attent moet zijn. Die wijzen op activiteit. U zult er ook wat houtstof onder vinden liggen.

SNEL BEHANDELEN TEGEN HOUTWORM OM VERDERE INFECTIE TE VERMIJDEN

Indien u deze symptomen opmerkt in een meubeltje, is het zaak om houtworm direct te laten bestrijden. Indien de larven verpoppen tot keversherbegint de cyclus en is de kans groot dat de eitjes deze keer elders in huis worden gelegd : houten deuren, houten trappen, houten raamkozijnen, balken, planken vloeren, of andere meubels. Wel is zo dat ze normaal enkel onbehandeld hout aanvallen, maar ook hout dat geverfd is, is niet volledig veilig. De verf is niet insectenwerend, en er zijn altijd wel spleten of kieren waardoor deze hele kleine larfjes naar binnen kunnen kruipen.

HOE KAN MEN NU EEN HOUTEN MEUBELTJE TEGEN HOUTWORM BEHANDELEN?

Er bestaan in feite twee manieren om houtworm te bestrijden :

Houtwormbestrijding met een insecticide

De eerste is een insecticide laten pulveriseren over het geïnfecteerde meubel door een professioneel bedrijf. Deze methode heeft voornamelijk succes wanneer het een ongeverfd of ongelakt meubel is, aangezien het insecticide anders niet in het hout kan dringen, behalve via de bestaande uitvlieggaatjes. Wilt u toch op deze manier houtworm bestrijden bij een geverfd of gelakt meubel, dan zult u deze eerst zelf moeten verwijderen. Let wel, deze manier van behandelen is niet geurloos, dus kan dus beter niet gebeuren in een leefruimte. Daarentegen geniet u van een 15 jaar lange garantie op het niet meer terugkomen van houtinsecten in uw meubel!

Houtwormbestrijding via anoxie

De tweede methode is een methode die ook in musea wordt gebruikt om houtworm te bestrijden. Het is eveneens een zeer doeltreffende bestrijding van houtinsecten : anoxie of lage zuurstofmethode. Anoxie bestaat erin alle zuurstof rondom het meubel te verlagen naar maximaal 0,1 – 0,3%. Voor kleinere meubelstukken wordt het meubelstuk volledig luchtdicht ingepakt tezamen met zakjes met ijzerpoeder als zuurstofaborbeerder. Bij grotere stukken, worden ofwel meerdere compartimenten ingepakt van maximaal 2,5m², ofwel andere methoden gebruikt om de zuurstof te onttrekken. De methode neemt 3 weken in beslag, maar geeft totaal geen geurhinder en is totaal inoffensief voor de mens. Het bijkomende voordeel van deze methode, is dat het meubel zelf volledig onaangeroerd blijft.

WAT MOET U DOEN WANNEER U EEN OUD MEUBELTJE KOOPT?

U kunt gerust nog steeds een mooi meubeltje kopen op een markt of elders. U moet alleen enkele stappen ondernemen voordat u het meubel thuis tussen de andere houten meubels plaatst.

  • Het meubelstuk goed inspecteren op gaatjes: donkere gaatjes zijn oude uitvlieggaten, lichtere gaatjes wijzen op activiteit ;
  • Bekijk of het meubel is geverfd, gelakt of onbehandeld. Dat bepaalt de bestrijdingsmethode ;
  • Onbehandelde meubels kunnen professioneel worden gepulveriseerd met een insecticide tegen houtworm ;
  • Geverfde of gelakte meubels kunnen ofwel eerst worden ontdaan van de verf of lak en gepulveriseerd, ofwel houtwormvrij worden gemaakt via anoxie.

STEL HOUTWORMBESTRIJDING NIET UIT!

En behandelen blijft dus de boodschap! Het zou verschrikkelijk zijn de houtworm elders in huis uit te laten zaaien. De schade die zij kunnen berokkenen aan al het hout in en rondom een woning is enorm. Voor meer informatie over houtworm, het detecteren van houtworm en het bestrijden, neem gerust even contact met ons op ! Wij helpen u graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *