Op de naam na, hebben deze beide kevertjes geen enkele overeenkomst. De larven van de kleine houtwormkever of kleine klopkever (Anobium punctatum) leven enkel in krukdroog onbewerkt hout, terwijl de larven van de grote houtwormkever of grote klopkever (Xestobium rufovillosum) juist in vochtig beschimmeld hout leven. De enige overeenkomst is dat zij beiden enorme schade kunnen aanrichten in gebouwen en woningen.

DE KLEINE HOUTWORMKEVER, DISCREET MAAR ZEER COURANT

De kleine houtwormkever is de meest courante plaag in huis. En het is een zeer geduchte belager, want hij is het minst zichtbaar! De vrouwtjes leggen 20 tot 40 eitjes in spleten van kurkdroog onbewerkt hout, zowel loofhout als dennenhout, en wanneer de eitjes zijn uitgekomen, eten de 6mm lange larven gedurende 2 tot 3 jaar zeer fijne galerijen in het hout, tot ook zij volwassen zijn en, ontpopt tot kevers, uitvliegen. Meestal merkt men pas op dat moment de aanwezigheid van deze houtwormkever, maar de schade is dan al aangebracht. Het zijn zeer langzame vernielertjes, maar wanneer zij niet gestopt worden, is de schade enorm.

DE GROTE HOUTWORMKEVER, EEN ZEER DYNAMISCHE VERNIELER

De grote houtwormkever komt weliswaar veel minder vaak voor, maar wanneer deze larven van +/- 11mm lang hout beginnen op te eten, gaat het enorm snel. De grote klopkever legt zijn eitjes in hard hout dat al is aangetast door schimmels. Eik, beuk, es, het betreft meestal houten dakspanten in kerken en oude boerderijen die al 200 tot 300 jaar oud zijn. Op korte tijd kunnen zij gemakkelijk een heel stuk uit een balk van 60x40cm wegvreten.

DE KLEINE HOUTWORMKEVER, EEN ONZICHTBARE GAST

Zelf constateren of men een plaag heeft van de kleine houtwormkever is moeilijk. Meestal merkt men ze pas op wanneer ze al 2 tot 3 jaar aanwezig zijn en ze uitvlieggaten beginnen te maken. Dan ligt er wat houtstof onder het houtwerk, en worden de gaatjes van 1 à 2mm diameter zichtbaar. Het zijn dus eerder discrete vernielertjes, maar wanneer men een balk aangetast door deze kleine houtwormkever doorlangs zou zagen, ziet deze eruit als een spons met galerijen in alle richtingen.

DE GROTE HOUTWORMKEVER, EEN GEDUCHTE BELAGER

Het is iets gemakkelijker zelf de aanwezigheid van de larven van de grote klopkever te detecteren, omdat deze groter zijn en enkel reeds beschimmeld hout aantasten. Zij maken uitvlieggaten van zo’n 2 tot 3,5mm diameter.

BESTRIJDEN VIA EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF

De bestrijding van deze beide houtwormkevers verloopt ook enigszins anders. Belangrijk is het bestrijden wel te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Specialisten beschikken namelijk over het juiste materiaal en de juiste producten om het hout veilig te behandelen, als ook over de kennis om te bepalen welke methode moet worden gebruikt om het houtwormprobleem tegen te gaan. Ook kunnen zij constateren of er nog ander hout is aangetast en zo meer.

BESTRIJDEN MET VERSTUIVING

Omdat de vernieling van de kleine houtwormkever langzaam gebeurt, is het voldoende het hout te behandelen via verstuiving. Het hout wordt dan totaal ongeschikt en dodelijk voor de larven tot op een diepte van zo’n 5 mm. Dat betekent dat de larven die in het hart van het hout zitten niet direct afsterven, maar zodra zij in die 5mm-laag komen wel. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer zij willen uitvliegen. Ook is het hout nu beschermd tegen nieuwkomers die hier hun eitjes zouden willen leggen, en dat soms wel tot zo’n 50 jaar lang!

VERSTUIVING EN INJECTIE

Bij een plaag van de grote houtwormkever wordt er vaak behandeld met verstuiving en injectie van een insecticide. Injectie, om tevens het hart van het hout te kunnen bereiken. De vernieling door deze larven gebeurt namelijk zo snel, dat een snelle doding vaak de enige mogelijkheid is om de balk te kunnen sparen.

VRAAG ONS OM ADVIES

Indien u dus denkt dat uw hout misschien is aangetast door de kleine of grote houtwormkever, kunt u best zo snel mogelijk beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf. Stop Worm komt ter plaatse constateren of er inderdaad houtworm aanwezig is, en maakt vervolgens een offerte om de houtworm te bestrijden. Op verstuiving geniet u bovendien een garantie van 15 jaar, op injectie zelfs 30 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *