Eindelijk is het zo ver. U heeft uw droom verwezenlijkt en een eigen huis gekocht. Uiteraard bent u heel kritisch geweest in uw keuze. De ligging is belangrijk, de buren, het uitzicht moet voldoen aan uw smaak, er is een tuin aanwezig, en uiteraard heeft u ook de staat van het huis grondig onder de loep genomen. Het dak oogt goed, de ramen zijn goed geïsoleerd met dubbel glas, de muren zien er prima uit, de kelder is mooi droog en voor zover uw lekenoog kan zien, is het huis is een prima staat.

U KOOPT EEN HUIS DAT IN GOEDE STAAT LIJKT TE ZIJN

De verkoper was dan ook heel overtuigend wat de staat van het huis betreft. Hij wees zelf op de goede staat van het dak, de ramen in dubbel glas, de mooie tegelvloer op de benedenverdieping, de goed afgewerkte muren met plintjes onder en boven, en u was helemaal met hem mee. Er is zelfs een zolder in het huis, waar u later misschien nog een slaapkamer van kunt maken, maar dat is niet voor nu, dus die ruimte wordt vóór aankoop slechts vluchtig bekeken.

Er moeten wel wat werken worden uitgevoerd, maar eerder omdat u graag enkele dingen anders wenst te hebben. U wenst een half open keuken, u wilt een muurtje weghalen aan de ingang om de gang te verbreden: samen met een architect realiseert u plannen om deze verbouwingen uit te laten voeren.

VERBOUWINGSWERKEN BRENGEN DE AANWEZIGHEID VAN HOUTWORM AAN HET LICHT

En dan beginnen de verbouwingswerken. Omdat er kabels moeten worden verlegd, trekken de werkmannen een deel van de isolatie van het dak weg en wat blijkt, de balken van de dakconstructie hebben een vreemd aspect! De werkmannen halen u erbij, en samen bekijken jullie de zolder nu zeer kritisch. Ook enkele planken van de zoldervloer zien er vreemd uit.

ER BLIJKEN OVERAL GAATJES IN HET HOUT TE ZITTEN

U trekt nu meer isolatie vanonder het dak weg, en u ziet aanwijzingen dat de vorige eigenaars dit wellicht wel degelijk wisten! Sommige aangetaste, verzwakte balken zijn al verstevigd met nieuwe balken, en daarna weer mooi afgedekt met nieuw ogende isolatieplaten. Er zitten meerdere gaatjes in de balken van ongeveer 3 à 4mm. Ook in sommige planken van de zoldervloer zitten allemaal gaatjes, maar kleinere, zo ongeveer 1mm. Er ligt hier en daar verpulverd houtstof op de grond, en er zijn kleine of zelfs grotere delen van het hout van uw balken afgebrokkeld. Het is duidelijk dat uw huis reeds is bewoond… door hout-borende insecten.

EEN HUIS KOPEN MET HOUTWORM IS GEEN VERBORGEN GEBREK

Wanneer u houtworm aantreft in een nieuw aangekochte woning, kan dit helaas niet worden beschouwd als een verborgen gebrek, dat de aankoop alsnog ongedaan kan maken. U voelt zich echter bedrogen. De verkoper moet dit geweten hebben. Toch moeten wij u waarschuwen dat de aanwezigheid van hout-etende insecten in het hout van uw huis niet wordt beschouwd als een verborgen gebrek, en dat de aankoop van het huis op basis hiervan dus niet nietig kan worden verklaard. U had al het hout, ook op de zolder, vóór de aankoop grondig moeten inspecteren.

U ZOU BEST SNEL ACTIE ONDERNEMEN TEGEN DE HOUTWORM IN UW HUIS

Het is dus aan u, als nieuwe eigenaar van het huis, om een ​​oplossing te zoeken voor het probleem met dit ongedierte. De eerste stap is om het advies van een expert in te winnen, die gespecialiseerd is in de bestrijding van houtworm in België (en Zuid-Nederland). Deze expert zal ter plaatse komen voor een uitgebreide diagnose. De expert zal alle balken onder de vloeren, alle balken van het dak, de trappen, kortom al het hout waarover u twijfels heeft, nauwkeurig onderzoeken. Bij de aanwezigheid van isolatie, zal de expert wellicht op voorhand vragen alle of een deel van de isolatieplaten te verwijderen. Bij aantasting van de houten vloeren en de balken eronder, is het dikwijls nodig om op meerdere plaatsen enkele vloerplanken te verwijderen, ten einde de staat van het hout te kunnen bepalen. Om tijdens de ​​expertise een realistische inschatting te kunnen maken van het werk en een juiste offerte te kunnen opstellen voor de behandeling met insecticiden in België (en Zuid-Nederland), moet de expert namelijk wel kunnen zien hoeveel lopende meters balken er precies te behandelen zijn.

EEN BEHANDELING TEGEN HUISBOKTOR GEBEURT DOOR MIDDEL VAN HET INJECTEREN VAN EEN INSECTICIDE

Bij aantasting door de huisboktor, in het geval van gaatjes van 3 à 4mm, moet men namelijk een behandeling uitvoeren door middel van injecties. Deze injecties met een insecticide tegen houtworm worden uitgevoerd onder druk van iets meer dan 4 bar, zodat het hout tot in de kern behandeld wordt. Hiervoor moeten er eerst gaten geboord worden, waarin er (“verloren”) injectoren geplaatst worden. Dit zijn kleine speciale buisjes die het vloeibare insecticide enkel toelaten ​​in één richting te vloeien – naar het midden van het hout – en niet andersom naar buiten. Deze injectoren blijven na de behandeling gewoon zitten.

TEGEN HOUTWORM BEHANDELD HOUT BLIJFT JARENLANG VRIJ VAN INSECTEN

Niettemin willen wij kopers en nieuwe eigenaars graag geruststellen. De kosten van een insecticide behandeling van dakconstructies of vloerbalken zijn zelden erg hoog, omdat de werken meestal maar één dag in beslag nemen, in sommige gevallen 2 dagen. Daarentegen bent u daarna jarenlang verzekerd van het wegblijven van deze lastige insecten. Wij garanderen namelijk dat uw hout 15 jaar lang tegen houtworm bestand zal zijn bij een behandeling met een insecticide via verstuiving, en 30 jaar bij behandeling door middel van injectie van een insecticide.

VERZWAKT HOUT MOET U LATEN VERSTEVIGEN

Wat de sterkte of de stabiliteit van uw aangetaste hout betreft, zal de expert, indien hij hierover twijfels heeft, u adviseren een dakwerker te laten komen die u op correct wijze kan aanraden wat er gedaan moet worden om de veiligheid van het hout te garanderen. Wanneer te ernstig verzwakte balken hun mechanische sterkte hebben verloren, zal de dakwerker u adviseren deze te laten dubbelen door er nieuwe balken tegenaan te zetten. Dit werk gebeurt wel best pas NA de insecticide behandeling.

WAT U MOET DOEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN NIEUWE, BESTAANDE WONING

We zetten nog even alles wat u moet doen op een rijtje bij de aankoop van een nieuwe bestaande woning om u te vrijwaren van hout-etende insecten :

  • De zolder inspecteren – eventueel zelfs isolatie lostrekken om de dakconstructie te kunnen zien;
  • De houten vloeren inspecteren – eventueel zelfs hier en daar een plank losmaken om te kijken hoe de balken onder de vloer eraan toe zijn;
  • In geval van twijfel een expert laten vaststellen of er houtworm aanwezig is ;
  • Het hout laten behandelen door een specialist indien het hout is aangetast door houtworm;
  • Ter voorbereiding van een behandeling van de dakconstructie alle isolatie weghalen, om al het hout bereikbaar te maken voor de behandeling;
  • Eventueel verzwakte balken laten verstevigen door ze door een dakwerker te laten verdubbelen.

U GAAT BINNENKORT EEN WONING AANKOPEN OF U HEEFT REEDS EEN WONING AANGEKOCHT, MAAR U HEEFT TWIJFELS OVER DE GEZONDHEID VAN DE HOUTEN BALKEN?

Contacteer onze specialisten van Stop Worm voor een uitgebreide expertise. Wij komen uw hout inspecteren voor 50€, en bieden u een oplossing aan in het geval er hout-etende insecten aanwezig zijn. Bij behandeling wordt dit bedrag van uw factuur afgetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *